Reklamation - anmeld skade

Har du konstateret fejl eller mangler ved din leverance, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt.

Du bedes først udfylde nedenstående reklamationsformular, derefter vil vores servicemedarbejder tage kontakt til dig. Umiddelbart efter du har udfyldt din reklamation, sender vi en kvittering på at den er modtaget. Vi vurderer og behandler hurtigst muligt din henvendelse og kontakter dig pr telefon eller mail med nærmere information.

 

Bemærk - Vores serviceafdeling holder sommerferie lukket i uge 31. Derudover kan der desværre forekomme en forlænget svartid på reklamationssager i løbet af sommerferien, det beklager vi naturligvis. 

Se alle vinduer
Se alle døre

Träfönster och trädörrar – värt att veta

På Sparfönster använder vi långsamt växande skogstall vid tillverkningen av träfönster och trädörrar för att kunna garantera dig högsta kvalitet – självklart utan att kompromissa med det förmånliga priset. Här kan du läsa mycket mer om det spännande träslaget som används för tillverkning av bland annat möbler, byggmaterial och papper.

Trä från tall, ofta kallat furu, ingår i Pinus-släkten som består av ca 100 barrträdsarter. Utmärkande för alla träd i släkten är att de är gröna året runt, och växer från trädgränsen i Nordnorge ända ned till den tropiska zonen, där de stoppas av stora sandområden. Tall-släktet kännetecknas av att barren sitter i mindre utskott med 2, 3 eller 5 barr i varje. Träden har olika typer av kottar.


BEMÆRK:
Hvis reklamationen viser sig at være uberettiget, på grund af fejlmontage, forkert vedligeholdelse eller lignende, forbeholder vi os ret til at fremsende faktura på en service montør. Ved at afgive reklamation erklærer du at produktet er monteret korrekt efter vores vejledninger og accepterer samtidig at vi må sende en faktura hvis fejlen er fejlmontage.