JNA giver 10 års produktgaranti!

JNA Vinduer & døre A/S producerer vinduer og døre i høj kvalitet til lave priser. Vi producerer direkte fra fabrik og sparer dermed flere mellemhandlerled væk. Dette betyder, at vi kan holde vores omkostninger nede og kan derfor tilbyde vores kunder vinduer og døre i en høj kvalitet til lave priser.

Udover vores normale 5 års garanti i henhold til vores handelsbetingelser, tilbyder vi udvidet garanti på ekstra 5 år, så den samlede garantiperiode er 10 år på produkter i træ og træ-aluminium.

Ovenstående er gældende på ordre, der er bestilt efter den 17. marts 2015 (dvs. ordre bestilt før den 17 marts 2015 er dækket af vores almindelige 5 års garanti).


10 års garanti er kun gældende for:

Fabriksmalede vinduer og døre udført i fyrretræ og træ-aluminium.

Følgende betingelser er gældende for 10 års garanti:

1) Garantien dækker materiale- og produktionsfejl og betyder, at du får udbedret fabrikations- og/eller materialefejl indtil 10 år efter at produkterne er købt. Produktet anses for købt på det tidspunkt, hvor ordren er accepteret og ikke først når leveringen finder sted. 

2) Såfremt du vil gøre brug af nærværende garanti, er du forpligtet til at reklamere i rimelig tid efter at fejlen er opdaget.

3) Reklamationen skal ske skriftligt med nødvendig dokumentation for skaden, samt en kopi af ordrebekræftelsen

4) Det er en forudsætning at købet kan dokumenteres i form af en kopi af ordrebekræftelsen, det er alene kundens ansvar at have den nødvendige dokumentation , da JNA kun gemmer ordreoplysninger i 5 år.

5) Garantien dækker så længe produkterne befinder sig i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland)

6) Pladedøre, fyldinger og dørtrin i hårdtræ er undtaget af den udvidede garanti.

Følgende betingelser er gældende for udbedring / ombytning:

1) JNA udbedrer fejlen ved at levere et erstatningsprodukt eller foretage en reparation eller delvis udskiftning , såfremt dette kan ske til forsvarlig afhjælpning af fejlen.

2) Hvis det fejlbehæftede produkt ikke længere kan fremskaffes eller produceres uden væsentlig ulempe eller omkostninger, er JNA berettiget til at levere et andet og tilsvarende produkt.

3) JNA dækker ikke omkostninger til afmontering eller montage af erstatningsprodukt samt eventuelt ekstra arbejde i forbindelse med ombygning/udbedring af skader eller varer.

Garantien dækker ikke:

1) skader og funktionsproblemer, der kan henføres til manglende eller mangelfuld smøring og vedligeholdelse, samt afvaskning af produktets udvendige overflade

2) låsekasser, greb, håndtag, hængsler og beslag i vinduer og døre, hvor skaden skyldes almindelig slid, ælde, anvendelse og betjening

3) tætningsbånd og lister, som skal udskiftes på grund af almindelig slid, ælde, anvendelse og betjening

4) Overfladebehandling/malingen samt andre forhold, som ikke er dækket af garanti- eller reklamationsretten ifølge virksomhedens almindelig salgs- og leveringsbetingelser.

5) Malede/overfladebehandlede produkter der ikke løbende vedligeholdt. Der henvises til den generelle vedligeholdelsesvejledning, som følger produktet samt dokumentet ”udfaldsbeskrivelse – forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer”. Det påhviler kunden, at sikre sig modtagelsen af disse dokumenter, der gratis kan downloades via hjemmesiden eller rekvireres hos JNA.

6) Materialefejl, der skyldes særlige forhold, der er indtrådt efter at produktet er leveret.

7) Produktet har været udsat for særlig og uhensigtsmæssig ydre påvirkning som f.eks.: andre bygningsdele, ekspanderende skumtyper, samt ualmindelige påvirkninger fra varme, kemi, fugt og klima.

8) Fejl eller mangler, der kan henhøres til fejlagtig opbevaring, transport, fejlagtig montering af produktet.

9) Skader ved indtrængning af vand ved indadgående døre.

10) Flækruder, idet revnede ruder normalvis er et forsikringsspørgsmål.

11) Produkter der er monteret på særlige udsatte steder, såsom kystnære områder.

12) Gardiner til ovenlysvinduer (Ovenlysgardiner Skylite) – Her videregiver vi producentens fabriksgaranti som er 3 år.

13) Optilook loftsvinduer – Her videregiver vi producentens fabriksgaranti som er 5 år.