NSF forestår montering jf. standard montage:

 Udtagning

Montering


Isolering


Udvendig afslutning
     med MS byggefuge.

Almindelige montage-forbehold:

Tilbuddet inkluderer udelukkende de fire nævnte punkter og andre faggrupper er ikke indeholdt.

Der tages forbehold for følgende: afskalning af løstsiddende sten, fliser og puds - skjulte skader, fejl og mangler på bygningen - skader på vinduesplader, lysninger og sålbænke. Evt. reparationer er ikke inkluderet.

Disse evt. ekstra ydelser er ikke inkluderet:

Indvendig afslutning, bortskaffelse af affald, høj montering (over 3 meter til overkant), andre ydelser, kan aftales særskilt ved opmåling.